วันที่ 121 กรกฎาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูและนักเรียน ร่วมโครงการ" หนึ่งใจ ให้ธรรมะ "มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จ.ยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 14 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จ.ยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน "โอ้โหยะลา" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 1 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ชุดการแสดง  “เทพยนารีศรียะลา”

ประมวลภาพ...