Website counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน นักเรียนรางวัลพระราชทาน รอบที่ 2 ประจำปี 2560

ประมวลภาพ...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นางสาวเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน รอบที่ 2 ประจำปี 2560

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 นางสาวเสาวนิตย์   ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนเด็กดี V -Star โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ร่วมพิธีทอดกฐิน หนึ่งในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ณ วัดวาลุการาม (คลองทรายใน) ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 28 ตุลาคม 2560 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร สู่มืออาชีพ "อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน" ระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...