วันที่ 17 กันยายน 2560 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เชิญชวน ครู  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ง องค์กรร่วมและชุมชน ร่วมกิจกรรม “จิบน้ำชายามเช้า  ชาวคณะราษฎร์” และร่วมปลูกดอกดาวเรือน ให้ออกดอกช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม2560

ประมวลภาพ...

วันที่ 16 กันยายน 2560 นางสาวเสาวนิตย์   ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นประธารเปิดอบรมโครงการพัฒนาครู  การสร้างข้อสอบออนไลน์  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง  จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 16 กันยายน 2560 นางสาวเสาวนิตย์   ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ร่วมงานของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดยะยะลา จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

ประมวลภาพ...

วันที่ 13 กันยายน 2560 นางสาวเสาวนิตย์   ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษาจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านยะลา ให้แก่นักเรียนของโรงเรียน จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

ประมวลภาพ...