วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดยะลา ประกวดหนังสารคดีเรื่อง Eletricity productino โดยมีครูพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง เป็นครูที่ปรึกษา และได้รับทุนสนับสนุน 20,000 บาท จากเครือข่ายการเรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อสารคดี

 

ประมวลภาพ...

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจ้งการจัดการศึกษาสำหรับผู้ปกครองใหม่และติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสานความร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พร้อมด้วยตัวแทนครู และนักเรียนร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสุเมศ กำลัง ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายวสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มอบสิ่งของบริจาค เพื่อเป็นรางวัลร้านนาวากาชาด ในงานกาชาดจังหวัดยะลา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

ประมวลภาพ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ปานบุญทอง รอง ผกก.จร.และคณะให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องการใช้รถบนถนน การเคารพกฎจราจร การสวมหมวกกันน็อคที่เหมาะสม เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ประมวมภาพ...

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา จัดการสอบครูภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ Cambridge English Test Portal ของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ณ ห้อง 927 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2558 เพื่อสร้างความสามัคคี ความรัก ความผูกพันในกลุ่มเพื่อน ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ประมวลภาพ...