• สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจำโรงเรียน
    • เป็นรูปเชิงเทียน พญานาคสองหัว มีเทียนปักอยู่ตรงกลาง เปลวไฟกำลังเปล่งแสงสว่างโชติช่วง

 

 เปลวไฟที่เจิดจ้าจากลำเทียน เป็นสัญลักษณ์บอกให้ทราบว่า "โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา" เป็นสถานที่ให้ความสว่างทางปัญญาแก่นักเรียน เพื่อให้ออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต